PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. Organizator in soorganizator nagradne igre

IT Melona d.o.o., Lackova cesta 78a, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator) in Vizir d.o.o., Lokve 10B, Lokve, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju soorganizator) organizirata nagradno igro z namenom promocije za blagovni znamki plosca.si in Pivovarna Vizir.

S temi pravili organizatorji določajo tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo v obdobju od 3. – 9. 11. 2021. Nagradna igra se konča z glavnim žrebom. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja in promocija blagovnih znamk plosca.si in Pivovarna Vizir.

 1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri katerem organizatorju in soorganizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na spletni strani nagradne igre:

 • Odgovori na vprašanja in izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, e-naslov),
 • z oddajo podatkov se do preklica prijavlja na prejemanje obvestil in reklamnih sporočil podjetja IT Melona d.o.o., Lackova cesta 78a, 2000 Maribor in Vizir d.o.o., Lokve 10B, Lokve, 8340 Črnomelj. Soglašate s tem, da lahko IT Melona d.o.o. in Vizir d.o.o. posredovane podatke uporablja za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil in reklamnih sporočil o storitvah in ponudbi podjetij IT Melona d.o.o. in Vizir d.o.o. preko sporočil elektronske pošte. Soglasje lahko kadarkoli prekličete po elektronski pošti (poslano na naslov info@plosca.si), s pisno vlogo (poslano na naslov IT Melona d.o.o., Lackova cesta 78a, 2000 Maribor ali Vizir d.o.o., Lokve 10B, Lokve, 8340 Črnomelj).
 • ter se s sodelovanjem v nagradni igri strinja s pravili.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja Pečarstvo Avguštin v primeru, da je zbran, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v izbor za nagrado.

V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice ter udeleženci, ki imajo na dan izbora veljavno soglasje za neposredno trženje.

 1. Potegovanje za nagrado in izvedba nagradne igre

Sodelujoči se v nagradni igri poteguje za nagrade tako, da na strani nagradne igre odda svoje osebne podatke in potrdi pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator in soorganizator ne odgovarjata za morebitne poškodbe, čustvene posledice ali materialno škodo, ki jo utrpi nagrajenec in/ali tretje osebe, ki je bila na kakršen koli način povzročena zaradi posledic udeležbe oz. v povezavi z udeležbo v tej nagradni igri.

 1. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo 24. 11. 2021.

Izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic bo izbran 1 nagrajenec.

Nagrade:

 • Paket Corona Vizir (paket 12 piv)
 • Paket plosca.si (glinena plošča, vrečka za shranjevanje)
 1. Objava nagrajencev

Nagrajenec bo obveščen po e-pošti.

 1. Nagrajenec in podelitev nagrade

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Nagrada bo nagrajencu poslala po pošti.

 1. Druge določbe

Organizator in soorganizator ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in soorganizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator in soorganizator ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno igro. O tem morajo organizatorji prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in soorganizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator in soorganizator sodelujoče obveščala na spletni strani nagradne igre.

Odločitev organizatorja in soorganizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator in soorganizatorja nagradne igre ne odgovarjata za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje nagradne igre in se strinja, da organizator IT Melona d.o.o., Lackova cesta 78a, 2000 Maribor in Vizir d.o.o., Lokve 10B, Lokve, 8340 Črnomelj (soorganizator), obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bosta družbi IT Melona d.o.o. (v nadaljevanju organizator) in Vizir d.o.o., Lokve 10B, Lokve, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju soorganizator), oddane podatke do preklica uporabljala za namen neposrednega trženja in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizator in soorganizator se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeni tretji osebi. Organizator in soorganizator bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Maribor, 10. 11. 2021