Nazadnje urejeno 15. 10. 2020

 1. Organizator nagradne igre je podjetje Pečarstvo Avguštin (Klemen Avguštin s.p., Suhadole 5c, 1218 Komenda, M.Š.: 6246095000), ki je skrbnik FB strani Plosca.si.
 2. Nagradna igra poteka na Facebook strani Plosca.si, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti ni kakorkoli povezano s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija izbranih izdelkov blagovne znamke Plosca.si.
 3. Nagradna igra traja v treh delih med 15. 10. in 24. 10. 2020
 4. Vsakih 3 dni se bo izvedlo žrebanje med fotografijami, objavljenimi pod objavo o nagradni igri.
 5. Udeleženci soglašajo, da Pečarstvo Avguštin sodelujoče fotografije uporabi v nadalnje oglaševalske akcije.
 6. Vsak posameznik lahko sodeluje večkrat.
 7. Žrebanje ne bo javno, izvedeno bo elektronsko v prostorih organizatorja nagradne igre v prisotnosti 3-članske komisije.
 8. Nagrajenci bodo obveščeni preko njihovega Facebook profila po žrebanju. Njihovo ime bo objavljeno na Facebook strani Plosca.si. Nagrajenci bodo morali za prejem nagrade v roku 72 ur posredovali svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko) v zasebno sporočilo Facebook strani Plosca.si. V kolikor nagrajenec tega ne naredi, se mu dokončno odvzame pravica do te nagrade.
 9. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, zamenjati ali prenesti na tretjo osebo, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu. Nagrada bo podeljena po žrebanju v najkrajšem možnem času.
 10. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju posredovati vse potrebne podatke, v kolikor je za nagrado potrebno plačilo akontacije dohodnine. Vse davke v zvezi z izvedbo nagradne igre in podelitvijo nagrad nosi organizator.
 11. Zbiranje osebnih podatkov izvaja organizator in ne Facebook. S sodelovanjem v nagradni igri soglašate s pridobivanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov, omenjenih v teh pravilih. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek).
 12. Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu. Organizator je upravičen, da posamezne osebe izloči iz nagradne igre, v kolikor obstajajo upravičeni razlogi, zlasti v primeru kršitev pogojev sodelovanja v nagradni igri. V tem primeru je možno nagrajencem odreči nagrado ter zahtevati njeno vračilo. Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre svoje sodelovanje prekliče.
 13. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro kadarkoli spremeniti ali končati. Zaradi predčasnega zaključka ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov.
 14. Pravila nagradne igre so dostopna na Facebook strani Plosca.si.